Arap Atı

Arap atı, Adı en çok duyulan at türlerinin en başında gelmektedir. Arap atının bu kadar ön planda duyulmasının sebebi yarışlarda kullanılmasıdır. Arap atları özellikle zeki bir at türü olarak bilinmektedir. Arap atı oldukça kuvvetli bir at olmasından dolayı geçmişte savaşlarda ve günümüzde de yarış atı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca sahibine karşı çok sadık olan bu Arap atları kökenleri bakımından çok eski tarihlerden bu yana görülmektedir. Arap atları günümüzdeki yarışlarda kullanılan atların atası durumundadır. Arap atları çevresine karşı uysal bir attır özellikle sahibi tarafından sevilen ve sevgi gösterilen Arap atları buna karşılık vermektedir. Arap atları sirklerde de kullanılmaktadır bunu sebebi ise Arap atlarının çok zeki olmasından dolayı öğretilen metotları kolayca uygulamasındadır. Arap atları arap yarım adasında yetişip tüm dünyaya yayılmaktadır.

 

Arap atlarının yapısı

 

Arap atlarının görünümüne bakıldığında V şeklinde olan bir kafa şekli, geniş alnı, küçük burunu ve büyük burun delikleri bulunmaktadır. Günümüzdeki bir çok Arap atında sıcak havada nefes almayı kolaylaştıran gözlerinin arasında bir çıkıntı bulunmaktadır. Boyun bölgesi de oldukça geniştir. Altı yerinde omur bulunan bu tür diğer cinslere göre daha küçük bir yapıya sahiptir. Bu özelliği dezavantaj olarak görünse de ağır sürücüleri de kolaylıkla taşıya bilmektedirler ve kuyrukları da doğal olarak kalkık dururlar. Arap atları çok büyük bir at değildir, genelikle yüz kırk ile yüz elli santim arasında boy ve uzunluğa sahiptir. Arap atlarının çok sayıda renkleri bulunsa da deri renkleri siyahtır. Siyah olan bu deri güneşten gelen zararlı ışınlara karşı koruma görevi yapar. Bu türlerin yarışlarda kullanılmasının en büyük sebebi ise ayak ve göğüslerinin çok kaslı olmasıdır. Bu kaslar sayesinde daha hızlı koşabilen atlar daha geç yorulurlar. Dayanıklı olmasından dolayı savaş atları olarak kullanılmışlardır.

 

Renkleri

 

Saf kan Arap atlarının rengi gri renkli olmasına karşı birçok kişi tarafından beyaz olarak nitelendirilmektedir ancak böyle görünmesinin sebebi gri tüylerinin doğal olarak öyle görünmesinden dolayıdır. Bir çok Arap atı doğdukları zaman fındık rengi veya kırmızı renkli olarak doğarlar. Mevsimlerin getirdiği değişimlere ve yaşa bağlı olarak değişebilen bu tüy renkleri aslında derileri hep siyah renklidir. At sahipleri öncelikle atlarının güçlü olmasını isterler ancak renklerine de önem vermektedirler. Özellikle siyah Arap atları çok zor bulunduklarından dolayı sahipleri genellikle zengin veya şanslı kişiler olarak nitelendirilir. Siyah renkli Arap atlarının üzerinde bulunan en küçük beyaz benek bile bu atların değerlerini düşürür.

 

Tarihi

 

Efsanelere göre Arap atının dişisini Hz. Muhammet seçmiştir. Çölde uzun bir yolculukta susayan hayvanların sadakatini sahibe bağlılığını ve dayanıklılığını ölçmek için bir su kaynağının yanına kadar giden hayvanları geri çağırmış bu çağırmaya karşın sadece bu beş dişi at karşılık vermiştir. Bu karşılık sonucunda El hamse olarak isimlendirilen bu atlat Arap atlarının ataları olarak söylenmiştir. Bu efsaneye karşılık bu atların Arap yarımadasında milattan önce iki bin beş yüz kadar bir geçmişe de sahip olduğu tahmin edilmektedir. Arap atının geçtiği en eski yazılı kaynak ise milattan önce bin üç yüz otuzlu yılına aittir. İslam ve Avrupa dünyası da bu atları kullanmışlardır.

©2019, ganyanistan tarafından Wix.com ile kurulmuştur.Tüm hakları saklıdır.